Czym jest OCP przewoźnika

Czym jest OCP przewoźnika – branża transportowa musi liczyć się z tym, że przewożenie towarów to bardzo ryzykowne zajęcie. Można paść ofiarą kradzieży, czy też uczestniczyć w wypadku i nagle cały towar staje się nieużyteczny. Potem zaczynają się problemy, jak pokryć straty i co zrobić karami od klientów, za niedostarczenie towaru, czy też nieterminowe dostarczenie? Rozwiązaniem może być ubezpieczenie OCP przewoźnika.

Czym jest OCP przewoźnika?

Czym jest OCP przewoźnika
Czym jest OCP przewoźnika

Jest to jedno z nieobowiązkowych ubezpieczeń, które są oferowane przez zakłady ubezpieczeniowe przedsiębiorstwom, które zajmują się transportem towarów. Jednak od kilku lat, mimo braku obowiązku, coraz większa liczba przewoźników decyduje się na to ubezpieczenie. Nie zawsze to wynika z własnej woli, ponieważ coraz częściej dbają o to również klienci. Szczególnie duzi klienci dbają o to, aby przedsiębiorstwo, z którego usług korzystają, posiadało OCP przewoźnika w https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/.

Jest to dla nich ogromne zabezpieczenie, dzięki temu chronią się przed potencjalnymi stratami. Nieszczęśliwych i zawinionych bądź niezawinionych zdarzeń w branży transportowej nie brakuje, więc jest to dobre rozwiązanie. Dzięki temu nawet jeśli ciężarówka miała wypadek i towar został utracony, to przewidzianą rekompensatę otrzymuje odbiorca, a także dostawca nie ma z tego tytułu problemów. Dzięki temu, że przewoźnik ma wykupione ubezpieczenie, może liczyć na lepsze zlecenia, ponieważ klienci mogą mieć do niego większe zaufanie. To jest oczywiste, że bezpieczniej jest skorzystać z usług transportowych firmy, która posiada ubezpieczenie, a nie z usług firmy, która w razie problemów nie będzie miała jak pokryć strat, ponieważ się nie zabezpieczyła.

OCP przewoźnika, to ubezpieczenie, które zazwyczaj jest zawierane na około 12 miesięcy, jednak jest oczywiście możliwość negocjacji dłuższej lub krótszej umowy. Okres 12 miesięcy jest jednak najlepszy, ponieważ dzięki temu dość często można negocjować zmiany w stawkach ubezpieczenia. Ubezpieczenie to nie jest jednolite. Istnieją podziały na ubezpieczenie OCP krajowe, a także międzynarodowe. Wynika to z różnic w przepisach, a także wiadomo, że transporty międzynarodowe wiążą się z większym ryzykiem i większymi kosztami w razie kłopotów, więc składki wyglądają nieco inaczej.

Zobacz również:

OCP przewoźnika – co obejmuje?

Jest to ubezpieczenie, które staje się gwarancją wypłaty ubezpieczenia, jeśli dojdzie do niewykonania lub nienależytego wykonania zleconej usługi. Wiąże się to na przykład z niedostarczeniem towaru, niedostarczeniem na czas, z uszkodzeniem towaru, czy też z jego kradzieżą. Dobrze byłoby, aby każda ewentualność została zapisana w umowie, ponieważ w razie problemów z dojściem do porozumienia, czy też dane zdarzenie było objęte OCP przewoźnika, wystarczy spojrzeć w umowę i już wszystko się wyjaśnia.

Klienci przedsiębiorstw zyskują pewność, że jeśli dojdzie do jakichś nieprawidłowości, to na ich konto wpłynie rekompensata właśnie z tytułu ubezpieczenia. Jest to dość dobre rozwiązanie, dla obydwóch stron umowy. Nie zawsze kierowcy są odpowiedzialni za to, co się dzieje z ciężarówką i towarem. Zdarzają się naprawdę dziwne przypadki kradzieży towarów, gdy na przykład kierowca został uśpiony gazem, a gdy się obudził, to towaru już nie było. Wtedy firma, dzięki ubezpieczeniu OCP przewoźnika, jest chroniona.

Czego ubezpieczenie nie obejmuje?

Wyłączenia od umowy, to bardzo ważny punkt, który czasem niestety jest omijany, gdy przewoźnik podpisuje umowę. Może tam znaleźć się wiele niekorzystnych zapisów, które warto by przedyskutować i wykreślić. Każdy przewoźnik podczas podpisywania umowy powinien zapoznać się, w jakich przypadkach nie może liczyć na wypłatę ubezpieczenia.

OCP przewoźnika może nie obejmować konkretnych towarów, towarów obarczonych wysokim ryzykiem, zdarzeń, które miały miejsce, gdy pojazd był niesprawny, gdy wystąpiła wada naturalna, wada ukryta, czy też, gdy ładunek został źle rozmieszczony. Oprócz powyższych przykładów, takich zapisów może być jeszcze naprawdę wiele. Większość umów podstawowych na pewno nie będzie obejmować ubezpieczeniem towarów ADR. Dlatego, jeśli przewoźnik zajmuje się właśnie takimi transportami, to powinien zadbać o to, by wszystko zostało zapisane w umowie. Oczywiście czasem może się to wiązać z dodatkowymi kosztami, lecz warto je ponieść.

Czy warto wykupić OCP przewoźnika?

Każda decyzja o wykupie dodatkowego ubezpieczenia wiąże się z kosztami. Czasem jednak warto potraktować te koszty, jako inwestycje w przedsiębiorstwo. W stosunku do przychodów z całego roku, takie ubezpieczenie nie powinno stanowić ogromnej kwoty, a za to będzie dość dużą kwotę zawsze zabezpieczało. Zdarzenia na drodze nie zawsze zależą od kierowcy i od jego zachowania, więc przewoźnik może bardzo ufać swoim kierowcom, ale i tak na drogach może powstać wiele przeszkód, które utrudnią dostarczenie towaru.

OCP przewoźnika jest ubezpieczeniem, które ratuje od naprawdę trudnych sytuacji. Jak to już zostało wyżej napisane, jest to także ubezpieczenie, które zwiększa szanse na zyskanie lepszego zlecenia. Dlatego warto być przed innymi i pomyśleć o wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia.