Co to jest terapia alkoholowa?

Co to jest terapia alkoholowa? Leczenie alkoholizmu jest złożonym zadaniem, którego rozwiązanie osiąga się dzięki wspólnym wysiłkom osoby uzależnionej i lekarza. Jednym z głównych warunków leczenia alkoholizmu jest odstawienie i motywacja wewnętrzna, czyli stosunek pacjenta do leczenia. Prawdziwe pragnienie prowadzenia wysokiej jakości, satysfakcjonującego i szczęśliwego życia bez alkoholu stanowi potężną motywację do wyzdrowienia z alkoholizmu.

Należy zrozumieć, że alkoholizm nie jest złym nawykiem, ale przewlekłą chorobą psychiczną opartą na patologicznym pragnieniu alkoholu. Ośrodek Długoterminowego Leczenia Uzależnień od Alkoholu zapewnia swoim pacjentom anonimowe i skuteczne leczenie uzależnień.

Prywatne Ośrodki Leczenia Alkoholizmu – 3 Główne Fazy Leczenia Alkoholizmu:

  • Odstawienie alkoholu i stabilizacja stanu psychicznego i fizycznego pacjenta
  • Leczenie nawrotu alkoholizmu – terapia lekami psychotropowymi i psychoterapia
  • Rehabilitacja pacjenta i przystosowanie społeczne

Pierwsza faza leczenia alkoholizmu

Jest to ośrodek odwykowy dla alkoholików w niepublicznym ośrodku, począwszy od detoksykacji alkoholowej, czyli leczenia ostrych zaburzeń alkoholowych i zespołu odstawienia alkoholu. Detoksykacja alkoholowa polega głównie na zaprzestaniu picia i zastosowaniu metod farmakologicznych w celu złagodzenia ostrego zespołu odstawienia alkoholu (kaca), głównie osoby uzależnione potrzebują kroplówki dożylnej, głównie izotonicznego roztworu chlorku sodu, ponieważ długotrwałe alkoholizm prowadzi do odwodnienia, braku potasu i magnezu. W zamkniętym ośrodku leczenia alkoholizmu, w ciężkich przypadkach długotrwałego intensywnego picia, intensywna terapia infuzyjna (kroplówka) specjalnymi preparatami.

Terapia witaminowa jest ważną częścią terapii alkoholowej na wszystkich etapach: grupa B, niacyna PP, witamina C. Leki sercowo-naczyniowe są również integralną częścią leczenia alkoholizmu, ponieważ ciągłe nadużywanie alkoholu może znacznie wpłynąć na serce i naczynia krwionośne. Nootropy wchodzą w skład kompleksowego programu leczenia alkoholizmu, a w niektórych przypadkach są przyjmowane długoterminowo jako leczenie podtrzymujące. Dlatego płynoterapia w ośrodku leczenia uzależnień od alkoholu jest niezbędna do detoksykacji, nawodnienia, uzupełnienia elektrolitów i podawania dożylnego. Ciężki etap odstawienia alkoholu (kac) doprowadzi do zachwiania równowagi różnych wód i elektrolitów w organizmie, osiągając poziom krytyczny, a ryzyko śmierci jest bardzo wysokie. Dlatego terapia infuzyjna jest warunkiem abstynencji alkoholowej i pomaga w dalszej stabilizacji stanu w pierwszej fazie leczenia uzależnień.

Faza druga leczenia uzależnień

Co to jest terapia alkoholowa?
Co to jest terapia alkoholowa?

W drugiej fazie ważną częścią indywidualnego leczenia alkoholowego jest terapia przeciwnawrotowa, która pomaga zapobiegać ewentualnemu zaostrzeniu patologicznego głodu alkoholowego i wznowieniu picia alkoholu. W tym celu tak zwany program wspomagania psychoterapii jest zakodowany dla alkoholizmu.

W ośrodkach odwykowych dla alkoholików stosowany jest lek Esperal, który zawiera substancję czynną disulfiram, do wstrzykiwania osobom uzależnionym, co powoduje nietolerancję alkoholu. Lek blokuje aktywność dehydrogenazy alkoholowej, produkty niepełnego rozkładu biochemicznego kwasu octowego i alkoholu gromadzą się podczas interakcji z alkoholem w organizmie człowieka – alkohol powoduje reakcję disulfiramu. Kiedy ta reakcja występuje, pacjenci odczuwają silny dyskomfort, nudności, wymioty, podwyższone ciśnienie krwi, przyspieszenie akcji serca, zwiększone pocenie się, zaczerwienienie skóry, uogólnioną gorączkę, ataki paniki i strach przed śmiercią. Nawet niewielkie ilości alkoholu mogą wywoływać skrajnie nieprzyjemne odczucia, które powodują, że pacjenci przestają pić raz na zawsze.

Należy pamiętać, że po leczeniu uzależnienia od alkoholu za pomocą esperalem reakcje pojawiają się dopiero po przedostaniu się alkoholu do błony śluzowej żołądka. Po przebudzeniu pacjent czuje się dobrze i nie ma żadnych przykrych doświadczeń. U ludzi zaobserwowano, że podczas trzeźwości zachodzą aktywne procesy fizjologiczne, które pomagają przezwyciężyć nadużywanie alkoholu i pomóc w wychodzeniu z uzależnienia od alkoholu.

Trzeci etap odstawienia alkoholu

W ośrodkach dla alkoholików uzyskuje się efekty psychoterapii, w tym identyfikowanie konfliktów wewnętrznych i stosowanie różnych technik ich rozwiązywania. Psychoterapia metodami, których skuteczność została potwierdzona wynikami zakrojonych na szeroką skalę badań klinicznych. Trzecim etapem leczenia alkoholizmu jest rehabilitacja i adaptacja społeczna osoby uzależnionej: odbywa się ona w ramach specjalistycznych ośrodków leczenia alkoholizmu.

Wsparcie rodziny, kontakt z lekarzem prowadzącym oraz pewność siebie i podejście do wyzdrowienia odgrywają ważną rolę w leczeniu uzależnień. Rewizja osobistych wartości, sposobu życia osoby uzależnionej od alkoholu. Tylko w prywatnym ośrodku odwykowym można uzyskać skuteczną pomoc, dobrać zindywidualizowane programy leczenia i psychoterapii oraz zapewnić kompleksowe wsparcie alkoholikom i ich rodzinom.