Księgowość – o niej samej, w kilku słowach

Prawnym obowiązkiem każdej firmy, jest dokumentowanie swojej działalności, a dokładnie wszystkich czynności związanych z finansami, czyli rachunków. Mówi się o tym księgowanie. Zaczynając od najmniejszych, nierozwiniętych zakładów, po jak te największe światowe korporacje, każdy jest zobowiązany do takowej dokumentacji, umożliwia ona późniejsze rozliczenie się z budżetem oraz z kontrahentem. Prowadzenie ksiąg rachunkowych pozwala również na późniejszy wgląd do nich.  Dzięki temu możemy sprawdzić, jak rozwijaliśmy się w poprzednich latach, możemy nawet zrobić zestawienie, dostęp do informacji które mogą nam pomóc lepiej rozwijać się w przyszłych latach. Przy księgowaniu trzeba być bardzo ostrożnym, dokładnym, oraz najlepiej kilkukrotnie sprawdzać podjęte działa aby upewnić się że nie wystąpił żaden błąd. Jeżeli podliczony zostanie bieżący rok, a wkradnie się błąd którego nikt nie zauważył, może skończyć się on bardzo przykrymi konsekwencjami

Zobacz więcej:

Jak więc wygląda księgowanie? Zacznijmy od tego że do wykonania jakichkolwiek działań, potrzebne jest konto. Na początku roku obrotowego otwiera się je, zapisując również bilans otwarcia. Każde konto ma swoją nazwę oraz swój numer. Jego nazwa wykazuje to, jakie działania są na nim wykonywane, jest to bardzo ważne, bo gdyby potrzebne było odnalezienie konkretnej zaksięgowanej akcji, to wiadomo gdzie szukać. Konto składa się z dwóch stron, lewej czyli winien (wn) i prawej czyli ma (ma). W zależności od tego jaką czynność chcemy wykonać musimy wybrać dobrą stronę. Trzeba również pamiętać o tym że w księgowości istnieje zasada podwójnego zapisu, czyli każda czynność musi być zaksięgowana przynajmniej na dwóch kontach. Na jednym z nich na stronie winien, a na drugim po stronie ma. Ich wartość nie powinna się od siebie różnić. Zapisy na każdym koncie powinny być jak najczęściej sumowane, a na pewno przynajmniej raz w miesiącu. W taki sposób najłatwiej będzie nam wszystko w późniejszym czasie dokumentować. Np. różnice n kontach w styczniu a wrześniu. Również dzięki takiemu podsumowywaniu, zdecydowanie łatwiej będzie nam analizować konkretne miesiące jak i lata. Zawsze przy podsumowaniu trzeba ustalić saldo konta. W zależności od wyniku może być ono różne. Kiedy suma końcowa po stronie winien jest większa to mamy saldo debetowe. Jeżeli za to większa jest po stronie ma, wtedy powstaje saldo kredytowe. Może być również tak, że wynik po obu stronach będzie jednakowy, wtedy otrzymujemy saldo zerowe. Aby nasza praca była dokładniejsza, oraz ułatwiona, musimy podzielić sobie wszystkie działania na aktywa lub pasywa. A dokładniej musimy wykonać równanie bilansowe lub równowagę bilansową. Jest to ten sam majątek. Aktywa to są nasze rzeczy bądź technologie które posiadamy, natomiast pasywa pokazują źródła jego pochodzenia. W takim dwustronnym spojrzeniu nie trzeba przypisywać dokładnych źródeł finansowania, lecz ważne żeby finalnie  aktywa były równe pasywom.

Podczas księgowania należy być bardzo dokładnym oraz ostrożnym ponieważ możemy zrobić coś źle. Trzeba być świadomym jednak że błędy w księgach nie są czymś nowym, mogą być one spowodowane nieuwagą, złym podliczeniem, błędną interpretacją lub oszustwa. Niektóre spółki robią tak że fałszują ilość zarobionych w roku pieniędzy, tylko po to aby zapłacić mniejszy podatek.  Niestety, ale niejednokrotnie takie sytuacje mają miejsce. Jednak nie każdy taki jest, niektórzy księgowi najzwyczajniej się mylą. Czasami można źle przepisać kwotę lub wbić cenę tego samego towaru na kalkulatorze, a przez towarzyszące nam zmęczenie, naprawdę można nie zauważyć takiej drobnostki. Jeżeli jednak tak błąd przejdzie i zostanie zaksięgowany w sprawozdaniu księgowym to niestety, ale w przyszłym latach nie będzie ono rzetelne. Dlatego też nie jest tak że tylko jedna osoba zajmuje się tą czynnością. Odpowiedzialni za to są księgowi, lecz na koniec sprawdza ich wszystkich główny księgowy. Jest on odpowiedzialny za dopilnowanie tego aby wszystkie księgi były podsumowane bezbłędnie. Nadzoruje on pozostałych księgowych, oraz służy im radą. Jest odpowiedzialny za zakładanie kont, oraz planuje ich nazwy. To on na przy podsumowaniu prezentuje sprawozdania finansowe.

Przy księgowaniu udział bierze wiele osób zajmujących się różnymi kontami oraz dziedzinami. Jest to praca bardzo stresująca, jednak dobrze płatna. Im w większej firmie się pracuje, tym można liczyć na większy zysk. Księgowość, jest jednym z najważniejszych działów w każdej firmie. Gdyby nie ona, firma nie byłaby w stanie funkcjonować, oraz skupić się na własnych wynikach. Dzięki temu, że wszystko ma przypisaną swoją nazwę, miesiąc, numer, dużo łatwiej i szybciej można odnaleźć informacje o wydatkach oraz przychodach które nas interesują. Dodatkowo przy dokładnym księgowaniu firma może się określić, w których miesiącach odnoszą największy sukces, a w których mogłyby coś zmienić lub dodać. Myślę, że każda spółka wie, jak wielką role odgrywają u nich księgowi, dlatego za ich pracę są dobrze wynagradzani.