Adwokat i radca prawny, czyli o różnicach w zawodach

Adwokat i radca prawny, czyli o różnicach w zawodach: wielu osobom wydaje się, że zawód adwokata i radcy prawnego są synonimami. W rzeczywistości jednak jest zupełnie inaczej. Każda z wyżej wymienionych profesji ma całkowicie odmienne cechy charakterystyczne i przydaje się w różnych sytuacjach. Faktem jest, że na przestrzeni ostatnich kilku lat można zaobserwować zacieranie się różnic pomiędzy tymi zawodami, wciąż jednak są one na tyle widoczne, że ignorowanie ich nie jest zupełnie niemożliwe.

Niektóre osoby w obliczu konieczności zmierzenia się z jakimś problemem natury prawnej dochodzą do wniosku, że nie wiedzą do kogo powinno zwrócić się o wsparcie lub poradę. Taka wiedza jest bardzo przydatna, ponieważ pozwala zaoszczędzenie sporej ilości czasu, pieniędzy oraz stresu. Kiedy powinno się wybrać konsultację z adwokatem, a kiedy z radcą prawnym?

Specyfika zawodu adwokata – Informacje praktyczne

Zawód adwokata podlega regulacjom wynikającym bezpośrednio z ustawy o prawie o adwokaturze. To właśnie ten zbiór dokumentów tworzy podstawę funkcjonowania samorządu adwokackiego, a także do przeprowadzania egzaminów na aplikację. Co więcej, wyżej wspomniana ustawa stanowi fundament dla prowadzenia działalności gospodarczej przez samodzielnych adwokatów. Dokument ten zawiera także istotne informacje o tym, co wchodzi w skład pomocy prawnej, której może udzielić adwokat. Są to m.in. czynności takie jak:

  • udzielanie porad natury prawnej;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • opracowywanie i interpretowanie projektów w obrębie aktów prawnych;
  • reprezentowanie klientów przed obliczem sądu;
  • występowanie w imieniu kontrahentów przed urzędami.

Zakres działań, jakie mogą zostać podjęte przez adwokata, jest zatem niezwykle szeroki. Mogą się do niego zgłaszać osoby zmagające się z nawet bardzo poważnymi problemami prawnymi. Warto wybierać doświadczonych specjalistów, którzy mają wieloletnią praktykę w zawodzie oraz pozytywne rekomendacje poprzednich klientów. W Polsce funkcjonuje wiele kancelarii adwokackich, które zasługują za to, aby obdarzyć je zaufaniem.

Radca prawny i cechy charakterystyczne jego zawodu

Radca prawny również podlega regulacjom wynikającym z konkretnej ustawy. W tym przypadku mowa jest o ustawie z 6 lipca 1982 r., która traktuje o zasadach wykonywania zawodu radcy prawnego. Zawarte we wspomnianym dokumencie informacje definiują m.in. to, że głównym zadaniem radców prawnych jest. Największą różnicą pomiędzy specyfiką zawodu adwokata i radcy prawnego jest to, że radcy nie mają uprawnień do występowania w charakterze obrońcy w sprawach karnych oraz karnoskarbowych. Pomoc prawna, której mogą udzielać radcy, jest definiowana jak udzielanie rad, sporządzanie opinii, opracowywanie projektów w obrębie aktów prawnych, jak również reprezentowanie klientów przed sądami oraz urzędami. Co ciekawe, każdy adwokat musiał w przeszłości być radcą prawnym. Wspinanie się po szczeblach kariery w tej dziedzinie polega na ciągłym rozszerzaniu swoich kompetencji.

Zobacz również:

Adwokat i radca prawny: Największe różnice

Adwokat i radca prawny, czyli o różnicach w zawodach
Adwokat i radca prawny, czyli o różnicach w zawodach

Klienci często dochodzą do wniosku, że jedyną różnicą pomiędzy omawianymi zawodami jest to, że jedynie adwokat posiada stosowne uprawnienia do bycia obrońcą w toku spraw karnych i karnoskarbowych. Nie jest to jednak jedyna różnica. Inną istotną sprawą jest fakt, że radcy prawni mogą być zatrudnieni jedynie na podstawie stosunku pracy u danego przedsiębiorcy. Oznacza to, że specjaliści tego typu nie do końca mogą być samodzielni. Adwokaci z kolei mogą pracować jedynie wtedy, gdy mają własną działalność gospodarczą lub są wspólnikiem w określonej spółce. Różnica ta jest ważniejsza, niż wielu z nas mogłoby się wydawać. Jako klienci powinniśmy wiedzieć, że z adwokatem możemy zawrzeć jedynie umowę cywilnoprawną, podczas gdy z radcą prawnym możemy współpracować nawet na podstawie umowy o pracę. Różnica ta wydaje się błaha, ale warto wiedzieć o jej istnieniu. Jeszcze kilka lat temu radcy prawni nie byli upoważnieni do reprezentowania klientów w sprawach rodzinnych. Jednak ich sytuacja uległa zmianie w 2007 roku i od tamtego czasu mogą oni uczestniczyć w tego typu postępowaniach sądowych.

Zacieranie się granic pomiędzy obydwoma zawodami

Coraz częściej można odnieść wrażenie, że adwokat i radca prawny zaczynają mieć nieco więcej cech wspólnych. Polska jest jednym z nielicznych państw europejskich, w których można zaobserwować podobny przykład dualizmu. W innych częściach Europy taki podział praktycznie nie znajduje zastosowania. To właśnie ta sytuacja sprawia, że coraz więcej starań jest dokładanych do tego, aby oba zupełnie zatrzeć granicę pomiędzy tymi profesjami i połączyć je w jedną. Każdy, kto zmaga się z problemem z prawem cywilnym, administracyjnym lub rodzinnym, może skorzystać zarówno ze wsparcia adwokata, jak i radcy prawnego. Każdy z nich ma uprawnienia do reprezentowania swoich klientów w sądzie administracyjnym, cywilnym, jak również w obliczu Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego. Mogą oni także występować jako obrońcy przed urzędami i samorządem terytorialnym.