Kontenery morskie transport morski i drogowy

Kontenery morskie to wygodne i funkcjonalne kontenery do transportu towarów. Pozwalają na transport bardzo dużych partii towarów, zapewniając bezpieczeństwo ładunku, pozwalają na pracę z płynnymi, stałymi, masowymi produktami, dobrze nadają się do transportu ładunków masowych. Wynajmując kontenery morskie transport odbywa się najpierw drogą morską a następnie lądową.Transport kontenerów samochodami jest wygodnym i racjonalnym rozwiązaniem.

Kontenery morskie transport frachtem morskim

  Podczas organizacji transportu morskiego towarów należy wziąć pod uwagę cel statku, wymagane parametry nośności i pojemności, a także częstotliwość organizowania rejsów. Spośród wszystkich statków morskich najbardziej popularne są uniwersalne statki do przewozu suchych ładunków, statki chłodnicze, tankowce, kontenerowce, a także statki kombinowane, które łączą kilka funkcji jednocześnie.

Mechanizm pracy przewozu towarów kontenerami morskimi transportowymi

 • Załadunek na statek w kraju wywozu
 • Transport ładunku drogą morską do kraju docelowego lub do portu pośredniego
 • Dostawa do klienta końcowego koleją lub samochodami ciężarowymi
 • Koszty frachtu morskiego w kontenerach, a także czas dostawy zależą od odległości między punktem początkowym i końcowym trasy. Na cenę końcową ma również wpływ liczba świadczonych usług dodatkowych (ubezpieczenia, frachtu itp.).

Lista usług na kontenery morskie – transport morski i lądowy

 • Zapewnienie kontenera do transportu ładunku
 • Przewóz ładunku drogą morską obejmuje również ubezpieczenie na cały okres podróży
 • Obsługa, zwrot pustych kontenerów
 • Usługi spedycyjne w portach, praca przy odbiorze i magazynowaniu towarów, układanie przesyłek
 • Międzynarodowa wysyłka towarów jest często multimodalna, co oznacza dalszy transport produktów innymi środkami transportu.

Wysyłka kontenerów drogą morską: korzyści

 • Wysokie wskaźniki ładowności transportu morskiego, a także wysoka przepustowość portów.
 • Możliwość transportu absolutnie dowolnego rodzaju ładunku, w tym szczególnie dużych rozmiarów.
 • Transport w skali międzykontynentalnej.
 • Niskie koszty transportu. Wynika to z faktu, że kontenery morskie transportowe nie wymagają dużych kosztów energii.

  Dokładnie określone normy i zasady przewozu drogą morską zapisane w prawie krajów mających dostęp do morza.Takie zasady regulują proces rozładunku i załadunku, a także zapewniają bezpieczeństwo ładunku podczas ruchu. Wymagania są ustalane dla wielkości i warunków technicznych transportu kontenerów, a także wykaz dokumentów uzupełniających (zlecenie załadunku, listy przewozowe itp.).

Ponadto:

 • Niskie koszty inwestycji w utrzymanie stanu operacyjnego infrastruktury morskiej.
 • Wysoki stopień niezawodności i ochrona przed kradzieżą podczas transportu.
 • Stabilność i prawidłowość wysyłek, brak nieplanowanych opóźnień w procesie organizowania morskiego transportu kontenerowego.
 • Istnienie elastycznej trasy, brak połączenia z autostradami i kolejami.

Kontenery morskie transport drogowy – korzyści

  W większości przypadków kontenery morskie wynajmowane są do dostarczania towarów na duże odległości drogą morską. Najczęściej poszukiwanym, a najbardziej budżetowym i najbezpieczniejszym sposobem dostawy są statki. Zazwyczaj towary docierają do magazynu konsolidacji, czekając na wysyłkę. Następnie przeprowadzane są operacje załadunku, po którym kontenery są zamykane przed przybyciem do portu. W miejscu docelowym, następuje przeładunek kontenerów na samochody.

Dostarczanie towarów kontenerami morskimi transportem drogowym ma następujące korzyści:

 • Uniwersalność. Kontenery morskie mieszczą duże ilości towarów. Można w nich umieszczać różne kategorie ładunków: stałe, płynne, niebezpieczne, luzem i inne. Są równie dobrze przystosowane do transportu dużych i małych ładunków.
 • Niezawodność. Po załadowaniu kontenery są zamykane do momentu przybycia do miejsca docelowego. Jest to bardzo ważny punkt z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych. W przypadku uszkodzenia towaru na drodze koszty zostaną zrekompensowane, a udowodnienie tego faktu jest bardzo proste w momencie odbioru.
 • Wydajność. Transport drogowy kontenerów morskich powoduje, że nie trzeba tracić czasu na przeładowywanie w standardowe przyczepy samochodów ciężarowych. Z tego powodu koszty są zmniejszone, cena usług jest niższa.
 • Wygoda. Chodzi nie tylko o sposób zabezpieczenia kontenera, choć należy na to również zwrócić uwagę. Wszystkie kontenery są standardowe idealnie pasują do specjalnych przyczep, co sprawia, że proces załadunku jest bardzo szybki. Wygoda wiąże się również z formalnościami, ponieważ Istnieją międzynarodowe standardy i zasady, które znacznie upraszczają pracę pośredników celnych i agentów ubezpieczeniowych.
 • Kolejną ważną zaletą kontenerowego transportu drogowego jest możliwość dostarczenia towarów pod drzwi.

Kontenery morskie do transportu drogowego posiadają:

 • Duża objętość.Ten typ jest idealny do transportu materiałów sypkich. Jego konstrukcja różni się od zwykłych kontenerów morskich obecnością włazu w górnej części. Chociaż drzwi na końcu są również obecne.
 • Specjalistyczne. Takie opcje są wyposażone w szereg dodatkowych urządzeń. Najczęściej stosuje się lodówki lub warianty ze specjalnymi otworami do transportu zwierząt.