Agencje pracy tymczasowej – ile umów można podpisać?

Agencje pracy tymczasowej – ile umów można podpisać? Pracodawcy coraz chętniej zatrudniają pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Niemniej jednak warunki wyraźnie określają okres, w którym można wykonywać pracę na rzecz osób trzecich. W przeszłości podpisywanie umów o pracę tymczasową w okresie wakacyjnym lub w szczycie sezonu stało się dziś powszechną formą zatrudnienia. Jaka jest maksymalna liczba umów, które można podpisać z agencją pracy tymczasowej?

Jak to działa?

Agencje pracy tymczasowej to podmioty, które pośredniczą między pracodawcami a pracownikami. Umowa jest sformalizowana między agencją a pracownikiem, ale pracownik wykonuje pracę na rzecz osoby trzeciej. Agencja płaci pracownikom i jest odpowiedzialna za składki na ubezpieczenia społeczne i podatki. Dlaczego istnieje takie rozwiązanie? Wynika to z faktu, że jak sama nazwa wskazuje, pracownicy tymczasowi początkowo świadczyli pracę jedynie tymczasową. Przykładem jest lato lub wakacje.

Agencje pracy tymczasowej chętnie zatrudnią pracowników nad morzem lub w górach lub w innych miejscowościach turystycznych. Dziś jednak pracownicy tymczasowi nie wykonują swojej pracy tymczasowo. Oferują pracę nawet na lata. Jednak ostatnie zmiany regulacyjne wyjaśniły, ilu pracowników dorywczych można zatrudnić. Warto jednak pamiętać, że korzystanie z agencji zatrudnienia może być bardzo wygodne dla pracodawców. Nie musi uiszczać opłat, płacić podatków ani zapewniać regularnych szkoleń dla pracowników, takich jak BHP.

W praktyce oznacza to, że koszty utrzymania są niższe dla osób, które faktycznie nie są pracownikami danej fabryki. Nie pozostaje w stosunku pracy z właścicielem fabryki, ale jest powiązana z agencją pracy tymczasowej. Zatrudnienie przez agencję to bardzo bezpieczne rozwiązanie dla pracowników, na przykład w przypadku pracy za granicą. Każdy pracodawca jest weryfikowany przez agencję przed nawiązaniem współpracy z agencją.

Ile umów można podpisać z agencją pracy tymczasowej?

Agencje pracy tymczasowej - ile umów można podpisać?
Agencje pracy tymczasowej – ile umów można podpisać?

Kiedyś nie było żadnych ograniczeń dotyczących pracy tymczasowej. W 2018 r. rząd wprowadził reformy na rzecz pracowników tymczasowych. Obecnie nie jest możliwe podpisanie umowy na więcej niż 18 miesięcy w ciągu najbliższych 36 miesięcy. Dotyczy to oddelegowania jednego pracownika do jednego pracodawcy (użytkownika).

Ustawa regulująca te kwestie nie określa jednak maksymalnej liczby umów, jakie można zawrzeć z agencjami pracy tymczasowej. Oznacza to, że agencje pracy tymczasowej mogą zawrzeć z jednym pracownikiem nieograniczoną liczbę umów. Potwierdza to Państwowa Inspekcja Pracy, która bardzo dokładnie monitoruje agencje pracy tymczasowej. Ponadto nie jest możliwe powierzenie tego samego pracownika temu samemu pracodawcy po 18 miesiącach, ale za pośrednictwem innej agencji zatrudnienia. Oznacza to, że dany pracownik apsprofit.pl/dla-pracodawcy/pracownicy-z-ukrainy może być przypisany tylko do jednego pracodawcy na okres 18 miesięcy.

I co potem? Oczywiście istnieje wiele możliwości. Pierwsza to podpisanie umowy bezpośrednio z pracodawcą. Drugim jest powierzenie pracownika innemu pracodawcy. Oznacza to, że muszą zostać podpisane nowe umowy. Pracownicy mogą również korzystać z usług innych agencji zatrudnienia, ale muszą je przekazać innym pracodawcom. Jedyne, co pracodawca może zrobić, to zaproponować pracownikowi umowę o pracę, jeśli chce, aby został w firmie. W przeciwnym razie może skorzystać z usług agencji zatrudnienia, która powierzy innego pracownika. Co ciekawe, do 18-miesięcznego okresu wlicza się zarówno umowy cywilnoprawne, jak i umowy o pracę. Przykładowo, jeśli pracownik przepracował 5 miesięcy na umowę zlecenie, to na umowę o pracę może pracować tylko 13 miesięcy. Okres 18 miesięcy nie biegnie na nowo od momentu podpisania innego rodzaju umowy.

Ponadto pracownik nie może być skierowany do tego samego pracodawcy przez kolejne 18 miesięcy. Nie wystarczy więc wziąć go na miesiąc wolnego i podpisać nowy kontrakt. Jeśli pracownik zostanie ponownie oddelegowany do tego samego pracodawcy, czeka się 1,5 roku. Następnie 18 ustawowych miesięcy zaczyna się od nowa.

Ile umów może zawrzeć pracodawca użytkownik?

Ani prawo, ani praktyka gospodarcza nie określają, ile jednoczesnych umów można zawrzeć między pracodawcami użytkownikami a agencjami pracy tymczasowej. Oznacza to, że agencje pracy tymczasowej mogą przydzielać wszystkich pracowników do danego stanowiska pracy. Jednak każdy pracownik może pracować tylko u jednego pracodawcy przez 18 miesięcy.

Ponadto pracodawcy mogą mieć jednocześnie wiele umów z różnymi agencjami zatrudnienia. Jest to szczególnie ważne, ponieważ niektóre firmy specjalizują się w przyciąganiu innego rodzaju pracowników niż inne. Na przykład pracodawca może zawrzeć umowę z agencją zatrudnienia w celu wysłania pracowników fizycznych. Z drugiej strony delegacja umysłowa. Jednak pracownicy muszą wykazać, że są gotowi do pracy z agencją pracy. Jest to jedyny wymóg poza 18-miesięcznym stażem pracy.

Aps Profit Polska sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 14B/U1
71-635 Szczecin
+48 91 462 43 12
www.apsprofit.pl